Wystąpienie pokontrolne z dnia 1 lutego 2011 r. z kontroli gospodarki finansowej w zakresie osiągania wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30  ust. 3 z uwzględnieniem art. 30a ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela.