Wystąpienie pokontrolne z dnia 8 lutego 2011 r. z kontroli gospodarki finansowej w zakresie osiągania w 2009 r. wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3, z uwzględnieniem art. 30a ust. 3. ustawy Karta nauczyciela.