Wystąpienie pokontrolne z dnia 10 lutego 2011r. z kontroli kompleksowej za 2009 r.