Wystąpienie pokontrole z dnia 10 lutego 2011 r. z kontroli wybranych zagadnień gospodarki finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni prowadzonej w ramach kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Powiatu Wrzesińskiego, w tym w zakresie osiągania wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., o których mowa w art. 30 ust. 3 z uwzględnieniem art. 30a ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.