Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 lutego 2011 r. z kontroli gospodarki finansowej obejmującej na podstawie art. 30b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela osiągnięcie w 2009 r. wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 z uwzględnieniem art. 30a ust. 3 ustawy.