Wystąpienie pokontrolne z dnia 24 lutego 2011 r. z kontroli gospodarki finansowej prowadzonej w ramach kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Powiatu Obornickiego, przeprowadzonej w jednostce budżetowej - Zarządzie Dróg Powiatowych w Obornikach w zakresie wydatków inwestycyjnych jednostki za 2009 r.