Wystąpienie pokontrolne z dnia 1 kwietnia 2011 r. z kontroli gospodarki finansowej za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. w zakresie osiągania wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 a ust. 3 Karta Nauczyciela.