Zastrzeżenia Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 czerwca 2011 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 23 maja 2011 r.