Wystąpienie pokontrolne z dnia 29 czerwca 2011 r. z kontroli przeprowadzonej w ramach kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Miasta Poznania w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej realizowanych przez jednostkę budżetową Miasta Poznania - Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu obejmującej okres od 01.01.2009 r. do 30.06.2010 r.