Wystąpienie pokontrolne z dnia 8 lipca 2011 r. z kontroli w zakresie wydatków inwestycyjnych dokonywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kole obejmujący budżet roku 2010.