Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 lipca 2011 r. oddalająca wniesione zastrzeżenia przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wlkp. do treści wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 3 czerwca 2011 r.