Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2011 r. oddalająca wniesione zastrzeżenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki do wniosków oraz do nieprawidłowości (ustaleń kontroli) zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 28 października 2011 r.