Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2011 r. oddalająca wniesione zastrzeżenia Wójta Gminy Damasławek do wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23 listopada 2011 r.