Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o możliwości spłaty obligacji komunalnych przez Gminę Kuślin