Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o możliwości wykupu emitowanych obligacji komunalnych przez Miasto i Gminę Murowana Goślina