Zastrzeżenia Wójta Gminy Lipno z dnia 20 lutego 2014r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 6 lutego 2014r.