Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Poznaniu z dnia 19 marca 2014 r. dotycząca sprostowania omyłki pisarskiej.