Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 kwietnia 2014 r. z kontroli  doraźnej przeprowadzonej w ramach kompleksowej  kontroli  Powiatu Konińskiego za 2012 r. w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej.