Wystąpienie pokontrolne z dnia 16 kwietnia 2014 r. z kontroli doraźnej w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej.