Zastrzeżenia Burmistrza Miasta i Gminy Wyrzysk z dnia 7 kwietnia 2014r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 21 marca 2014r.