Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2014r. oddalająca wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Wyrzysk zastrzeżenia z dnia 7 kwietnia 2014r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 21 marca 2014r.