Wystąpienie pokontrolne z dnia 5 maja 2014r. z kontroli doraźnej w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej ROPS w Poznaniu.