Wystąpienie pokontrolne z dnia 5 maja 2014r. z kontroli doraźnej w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej Gminy Lądek.