Wystąpienie pokontrolne z dnia 30 maja 2014r. z kontroli doraźnej w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej PCPR w Poznaniu.