Wystąpienie pokontrolne z dnia 6 czerwca 2014r. z kontroli kompleksowej za 2012 rok.