Zastrzeżenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2014r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 6 czerwca 2014r.