Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 czerwca 2014r. z kontroli doraźnej w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej Gminy Gniezno.