Wystąpienie pokontrolne z dnia 2 lipca 2014r. z kontroli doraźnej w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej, w tym zawartych umów, otrzymanych dochodów oraz poniesionych wydatków związanych z budową farm wiatrowych.