Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 lipca 2014 r. oddalająca wniesione przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego zastrzeżenia z dnia 23 czerwca 2014 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 6 czerwca 2014 r.