Wystąpienie pokontrolne z dnia 27 sierpnia 2014 r. z kontroli doraźnej gospodarki finansowej Miasta Konin dotyczącej gospodarowania nieruchomościami, w tym przejęcia przez Miasto Konin Kaplicy p.w. Św. Faustyny od Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Faustyny.