Wystąpienie pokontrolne z dnia 4 lipca 2005 r. z kontroli kompleksowej  za 2004 r.