Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 października 2014 r. oddalająca wniesione przez Prezydenta Miasta Konina zastrzeżenia z dnia 11 września 2014 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 27 sierpnia 2014 r.