Wystąpienie pokontrolne z dnia 6 listopada 2014 r. z kontroli kompelsowej za 2013 r.