Wystąpienie pokontrolne z dnia 15 lipca 2005 r. z kontroli kompleksowej  za okres od 1 stycznia 2003 r. do 30 czerwca 2004 r.