Wystąpienie pokontrolne z dnia 7 listopada 2014 r. z kontroli za 2013 r.