Wystąpienie pokontrolne z dnia 17 maja 2005 r. z kontroli kompleksowej za okres od 1 stycznia 2003 r. do 30 czerwca 2004 r.