Wystapienie pokontrolne z dnia 4 lipca 2005 r. z kontroli doraźnej obejmującej  zasady rozliczania z poboru i za zużycie wody oraz sposobu i terminów rozliczania inkasentów, w tym inkasenta Z. K z pobranych opłat za wodę za okres od 1 stycznia 2003 r. do 30 kwietnia 2005 r.