Wystąpienie pokontrolne z dnia 11 lipca 2005 r. z kontroli doraźnej obejmującej: sposób realizacji umowy dzierżawy zawartej w dniu 28 grudnia 1999 r. z A. D., zmian do umowy oraz aneksów i umorzenie należnosci wnioskodawcy z tytułu czynszu dzierżawnego za okres od 1 stycznia 2004 r. do 10 sierpnia 2004 r.