Wystąpienie pokontrolne z dnia 23 maja 2005 r. z kontroli doraźnej obejmującej realizację wydatków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 marca 2005 r. oraz stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie usług noclegowych i konsumpcji, w tym na podstawie faktur wystawionych przez firmę POLBAU sp. z o.o., zakupu sprzętu sportowego i innych przedmiotów, w tym na podstawie faktur wystawionych przez firmę B.S. oraz zakupu artykułów biurowych, w tym na podstawie faktur wystawionych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Marwo".