Wystąpienie pokontrolne z dnia 31 maja 2005 r. z kontroli doraźnej w zakresie sprzedaży przez Miasto i Gminę Kępno nieruchomości położonych w Kępnie: przy ul. Młyńskiej, sprzedanej w dniu 29 grudnia 2000 r. oraz przy ul. Kościuszki Nr 9, sprzedanej w dniu 27 czerwca 2003 r.