Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 listopada 2014 r. oddalająca wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno zastrzeżenia  z dnia 17 października 2014 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 30 września 2014 r.