Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2014 r. uwzględniająca wniesione przez Wójta Gminy Złotów zastrzeżenia z dnia 26 listopada 2014 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 12 listopada 2014 r.