Wystąpienie pokontrolne z dnia 9 maja 2005 r. z kontroli kompleksowej za okres od 1 stycznia 2003 r. do 30 czerwca 2004 r. wraz z zastrzeżeniem do wystąpienia pokontrolnego i uchwałą Kolegium Izby.