Wystąpienie pokontrolne z dnia 4 lutego 2015 r. z doraźnej kontroli gospodarki finansowej SP ZOZ w Turku w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej za okres od 01.01.2013 r. do 30.09.2014 r.