Wystąpienie pokontrolne z dnia 23 lutego 2015 r. z problemowej kontroli gospodarki finansowej w zakresie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego i przestrzegania ustawowych limitów zadłużenia w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2014 r.