Wystąpienie pokontrolne z dnia 13 kwietnia 2015 r. z doraźnej kontroli gospodarki finansowej Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, jednostki organizacyjnej Miasta Kalisza, obejmującej rok 2013.