Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 maja 2015 r. z problemowej kontroli gospodarki finansowej Miasta Poznania w zakresie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2014 r.