Wystąpienie pokontrolne z dnia 15 maja 2015 r. z kontroli gospodarki finansowej Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu za okres 01.01.2013 r. do 30.06.2014 r.