Zastrzeżenia Wójta Gminy Suchy Las z dnia 19 maja 2015 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 30 kwietnia 2015 r.