Zastrzeżenia Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 czerwca 2015 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia
1 czerwca 2015 r.